Вівторок, 02.06.2020, 22:58
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації

Меню сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання

Правила внутрішнього розпорядку

ПРАВИЛА

трудового розпорядку для працівників відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1.                                 Законодавство України про працю встановлює рівень умов праці, охорону трудових прав   працівників.

1.2.                                 Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, зміцненню дисципліни та поступовому перетворенню праці на благо суспільства на першу життєву потребу кожної працездатної людини.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1.               При прийнятті на роботу у відділ освіти працівник укладає трудовий договір із начальником відділу освіти у письмовій формі.

2.2.               Трудовий договір є угодою між працівником та керівником установи.

2.3.          Трудовий договір працівник укладає з керівником установи:
безстроково, на визначений строк чи такий, що укладається на час виконання певної роботи.

2.4.               Укладення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти про зарахування працівника на роботу, який оголошується працівнику під розписку.

2.5.               Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не був виданий, але працівника фактично було допущено до роботи.

2.6.               Працівнику, запрошеному на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

2.7.               На осіб, які працювали понад п'ять днів , ведуться трудові книжки. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на методиста з кадрових питань відділу освіти.

2.8.               При прийнятті на роботу начальник відділу освіти має право вимагати від працівника, що працевлаштовується:

 

-          подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

-          пред'явлення паспорту;

-          диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.


2.9.               Припинення чи розірвання трудового договору може бути з ініціативи працівника або начальника відділу освіти.

2.10.            Підставами припинення чи розірвання трудового договору є:

 

-          угода сторін;

-          закінчення строку трудового договору;

-          призов або вступ працівника на військову службу;

-          розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи начальника відділу освіти, або на вимогу профспілкового комітету;

-          переведення працівника за його згодою на інше підприємство, установу, організацію або перехід на виборну посаду;

-          відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з установою, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

-          набрання законної сили вироком суду, яким працівника було засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи.

 

2.11.            Зміна підпорядкованості установи не припиняє дії трудового договору.

2.12.            При реорганізації установи припинення трудового договору за ініціативою керівника установи можливе лише у випадку скорочення чисельності або штату працівників.

2.13.            Працівник, який розриває трудовий договір, попереджує начальника відділу освіти письмово не менш як за два тижні.

2.14.            Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти.

2.15.            Начальник відділу освіти зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести розрахунки у відповідності з чинним законодавством України. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чтнного законодавства України із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Обов'язки працівника

Працівник, який уклав трудовий договір із начальником відділу освіти зобов'язаний:

3.1.  Встановити угоду з начальником відділу освіти (безстроково на невизначений
строк, визначений строк чи на час виконання певної роботи).

3.2.               Виконувати доручену роботу відповідно до договору та посадової інструкції особисто і не передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.3.               Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.4.               Дотримуватись дисципліни праці.

3.5.               Вести себе гідно, ввічливо відноситись до відвідувачів.

3.6.               Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

3.7.               Берегти обладнання, інвентар.

4. Права працівників

4.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору у відділі освіти.


4.2.    Працівники відповідно до чинного законодавства України мають право на:

а)     оплату праці;

б)     відпочинок;

в)     здорові й безпечні умови праці;

г)      вирішення колективних трудових спорів;

д)     участь в управлінні установою;

є) матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування старості, а також в разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності;

ж)    матеріальну допомогу в разі безробіття

з)     звернення до суду для вирішення трудових спорів;

5. Обов'язки керівника установи

Уклавши договір з працівником, керівник установи зобов'язаний:

5.1.                                 Роз'яснити працівникові його права і обов'язки та умови праці.

5.2.                                 Оплачувати працю працівника відповідно до штатного розкладу у встановлені строки.       і

53. Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та регламентом роботи відділу освіти.

5.4.                                 Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

5.5.                                 Проінструктувати працівника з техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної безпеки.

5.6.                                 Забезпечувати необхідні організаційні та економічні умови праці для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, а також угодою сторін.

6. Права керівника установи

6.1.  Керівник установи може розірвати за попередньою згодою профспілкового комітету трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку у випадках:

а) зміни в організації установи, в тому числі ліквідації, реорганізації, перепрофілювання або скорочення штату працівників;

б)    виявлення невідповідності працівника займаній посаді;

в)     систематичного невиконання працівником без поважних причин
обов'язків, покладених на нього;

г)      прогулу без поважних причин (протягом трьох годин у робочий день);

д) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; ж) появи на роботі в нетверезому стані;


е) вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна.

6.2.  Начальник відділу освіти має право розірвати трудовий договір з працівником
без попередньої згоди профспілкового комітету у випадках:

а)     ліквідації установи;

б)    незадовільного результату випробування, обумовленого при прийомі на
роботу;

в)     звільнення працівника, який не є членом профспілки;

г)     поновлення на роботі працівника за рішенням суду, який раніше виконував
цю роботу;

д)     звільнення з роботи за сумісництвом у зв'язку з прийняттям на роботу
іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями
на   роботу   за сумісництвом,   передбаченими законодавством;

6.3.               При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пунктах 6.1. (а) 6.2. (д) цих правил, працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку.

6.4.               Порядок обчислення тривалості відпустки визначається законодавством. Черговість надання відпусток встановлюється начальником відділу освіти за погодженням з пофспілковим комітетом.
Copyright MyCorp © 2020